Apwé lanné é lanné monté é desann pou konpwan kaki pasé asi tè Gwadloup, misyé
Raymond GAMA rasanblé on pan a tout chèché i fè. é jòdi jou i ka pwopozé NOU pèp gwadloup, é tout dòt pèp si latè osi, on mo maké. Mo maké-la sa ka pwan plis ki 400 paj, pou bay istwa an nò-gran
ntè. Non a liv-la sa sé "Evolution d'un grand domaine sucrier dans la caraïbe".

Pou zòt tann ka ki menné'y ékri mo maké-la sa, Mouvman NONM ka owganizé kat kontré avè moun a pèp-la :

  • Mèwkrèdi-la sa 17 janvyé 2018, adan sal "Rémy Nainsouta" Lapwent. Sa ké komansé a 4trèd lapwé midi.

  • Vandrèdi-la sa , 19 janvyé 2018, Sal Létan bòd lanmè Sentwòz. Kou la sa, sa ké komansé a 7tèd swa.

  • Simen apwé, mèwkrèdi 24 janvyé 2018, a Bopò "Pays de la  canne" Pòlwi. sé ké a 4trèd lapwé midi.

  • é pou bout, vandrèdi 26 janvyé 2018, Bibiyotèk minisipal Twarivyè. i ké komansé a 7tèd swan.